Train jouw gedachtewereld

Tijdens mijn tweede sabbatical ben ik maximaal geconfronteerd met mijn eigen gedachtewereld. Mijn eigen werkelijkheid regelmatig in conclaaf met de realiteit. Een frontale botsing op sommige momenten. Gedachten en daardoor automatisch emoties, die een sterke invloed uitoefende op mijn beslissingen en mijn humeur.

Er is een ongelofelijke kracht en intelligentie in jou die constant reageert op jouw gedachten en woorden. Als je je brein leert beheersen door de bewuste keuze van je gedachten, word je één met deze kracht.

Jij kiest en als je écht wilt, heb jij controle. Iedereen heeft gedachten en deze gedachten, die jij kiest te denken, creëren de ervaringen die je hebt. Tijdens mijn reis kwam ik na lange tijd tot de conclusie dat ik wel degelijk een keuze had. Mijn struggle bestond niet uit bijzonder heftige situaties ofzo, integendeel. Het waren situaties als; niet kunnen wandelen door het ontbreken van trottoirs of doordat er teveel agressieve zwerfhonden vrij rondliepen, de frustratie tijdens mijn deelname aan The Angkor Wat Sunrise Tour die door de bewolking al heel snel niet meer in het teken stond van de zonsopkomst. “Voor niets om 4.00 uur opgestaan, zie je nou! Ik had het kunnen weten”.

Heel vaak schepte mijn verwachting direct een teleurstelling en ik dacht regelmatig “als ik dit doe, wat zullen anderen dan wel niet van me denken”. Veel gedachten, met als resultaat een interne dialoog. Het klinkt misschien gek, maar al snel merkte ik dat ik mijn interne dialoog vorm kon geven. Wanneer ik moe was ging me dat minder goed af maar steeds vaker ging ik bewust bij mezelf te rade. ‘Welke woorden koos ik en welke zinnen hadden die tot gevolg?’

De belangrijkste conclusie was dat als ik de zin begon met ‘ik vind’ ik direct op scherp stond. Twee woorden, grote impact. Dan sloeg ik op slot en bleef ik maar vinden.

Het verhaal dat we over ons leven vertellen onthult hoe we onszelf begrijpen en hoe we de manier waarop ons leven zich ontvouwt interpreteren.  

Onbewust probeerde ik uit de slavernij van mijn overtuigingen, meningen en mijn beeld van de werkelijkheid te treden. ‘Hoe dan?’, hoor ik je denken. Ik begon mijn irrationele gedachten ter discussie te stellen. Ik daagde ze uit, want was het waarheid wat ik dacht? Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik de irrationele gedachten ging vervangen door rationele gedachten die mijn humeur en mijn beslissingen ten goede kwamen.

Tot het moment dat ik ging mediteren. (Ja .. ik til het verhaal hiermee naar ’n zweverig niveau) Het duurde even, om precies te zijn drie maanden, maar in Indonesië vielen de puzzelstukjes op zijn plek. Meditatie, zoals we allemaal weten, staat in het teken van het ontspannen en helder krijgen van je geest. De app die ik daarvoor gebruikte zorgde dagelijks voor begeleiding van een zestien minuut durende meditatie, waarbij me vóóraf herhaaldelijk werd ingefluisterd om aan de gedachten die zouden passeren géén gehoor te geven.

Geen gehoor geven aan gedachten betekent het stoppen van de interne dialoog. Ik liet me niet meer verleiden tot .. Tijdens mijn reis wandelde ik iedere dag en na een tijdje ontstond het besef dat ik in stilte liep. Uiteraard was het stil rondom me heen want ik was al die tijd alleen op reis, maar ik realiseerde me plotseling dat het stil was in mijn hoofd en ik daardoor in staat was in het moment te kunnen zijn.

Het geluk in ons leven hangt af van de kwaliteit van onze gedachten.