Terugdringen ziekteverzuim?

“De maandag afschaffen”, met dank aan Loesje. Die duivelse maandag .. Een dag die beide partijen rondom verzuim in beweging brengt. Voor de een het moment om te bellen en voor de ander het moment om zich voorafgaand te laten misleiden door irritatie. Want ja, het is weer maandag hoor! Het zal weer eens niet zo zijn en dat sommige flexkrachten dan ook nog eens voor de zoveelste keer bellen, is ook niet echt bevorderlijk. Een bekende opeenstapeling waardoor de partij die het verzuim moet beheren zich op drijfzand begeeft.

“Ik wil niks verkeerds zeggen”

Grip op verzuim is een training die ik met passie geef. Een van mijn favoriete trainingen. Waarom? Omdat het samengaat met een kans. Aan de voorkant, en dan heb ik het over het plaatsen van flexkrachten, kun je nog zo commercieel en succesvol zijn maar de achterkant is net zo bepalend. Bepalend in het beheersen van je kosten en daarmee dus tegelijkertijd een kans. Verzuim vraagt net zoveel opvolging als sales. Het vraagt van jou dat jij jouw aannames toetst en dat je de angst om iets verkeerds te zeggen parkeert.

“Er is al zoveel gezegd en geschreven over verzuim”

Is wat ik deel met de deelnemers als we de theorie en de basis behandelen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Arbeid en Zorg en de Arbowet wordt gesproken over verzuim. De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft de verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. In cao’s, tot stand gekomen door werkgevers- en werknemerspartijen, staat eveneens belangrijke informatie over verzuim en in het verzuimprotocol idem, gemaakt door organisaties als verplichting vanuit de Arbowet. Daarmee dus direct de koppeling dat je, zodra je voelt of denkt dat je iets verkeerds gaat zeggen, dus op deze informatie kan leunen en dat wat je het beste kan zeggen tijdens een verzuimgesprek al beschreven staat.

Kennis, en daardoor de mogelijkheid om te sturen

In verzuimgesprekken kan je die kennis dus voor je laten werken. De conclusie is dat rondom verzuim nou eenmaal regels gelden, die jij niet verzonnen hebt. Ik maakte laatst de vergelijking met een voetbalveld. Al wat hierboven omschreven is zijn wat mij betreft de lijnen. De AVG zou je mogen vergelijken met het zestienmetergebied. De penalty als risico bij een overtreding. En het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is de scheidsrechter als het gaat om de WVP.

Hoe je dan omgaat met aannames?

Het meest uitdagende leerdoel. Want we vertrekken nou eenmaal vanuit onszelf. Ons onderbuikgevoel, gebaseerd op de eigen manier van denken. We vinden iets van anderen of van situaties. Te herleiden vanuit spraak. “Ik piep nooit als ik ziek ben!”, het onbegrip hoorbaar en de verwachting richting de ander niet langer meer verborgen. “Heb je er weer zo een”, een gedachte die je vervolgens op het verkeerde been zet. “Hij meldt zich om de haverklap ziek”, hoe specifiek ben je dan eigenlijk of wakker je met dit soort woorden jouw eigen frustratie aan? Het bij jezelf ontdekken hoe vaak je absolute of vage termen als ‘altijd’, ‘regelmatig’, ‘iedere keer weer’ gebruikt is de moeite waard. En zo kan ik, als gepassioneerde trainer, nog wel even doorgaan.

Denk jij bij jezelf na het lezen van dit artikel: “Tijd voor een training?” Neem dan contact met me op!