Niemand heeft ons geleerd zo te denken.

Gevangen in een web van regelgeving. Ik hoor je denken, wie of wat bedoel je? Nou, ons opleidingssysteem. “School leidt niet op voor een succesvol en gelukkig bestaan maar voor schijnzekerheid, een baan”, wat doen deze woorden, geschreven door Michael Pilarczyk, met jou? Mogen we stellen dat het leven één groot schaakspel is, en jij een pion? Dat iedere zet, welke gelijk staat aan een keuze, telt. Sterker nog, dat iedere zet van onschatbare waarde is. Ik tot de conclusie kom dat mij dat nog niet duidelijk was tijdens mijn opleidingsjaren. Lange tijd bewandelde ik het geijkte pad. Lange tijd gedroeg ik mij voorbeeldig en nog steeds, maar vaak toch een beetje anders.

“Onze opvoeding en het huidige onderwijs vertellen je wat de spelregels zijn, maar vrijwel niemand leert je hoe je het spel moet spelen”, aldus Michael.

Ik heb vaak te horen gekregen dat mensen bewondering hadden voor het feit dat ik altijd zo goed wist wat ik wilde. Regelmatig voelde ik me er ongemakkelijk door, omdat het voor mij zo logisch is maar voor de ander blijkbaar niet. “De meeste mensen weten nu eenmaal niet wat ze precies willen, vooral als je jong bent is dat heel lastig”, een redenering die ook jij vast eens gehoord hebt. Michael schrijft dat deze redenering hem in de oren klinkt als het gevolg van een beperkte denkhouding in onze opvoeding, en nu .. Nu kom ik vaker tot de conclusie dat het een beperkte denkhouding is in onze manier van ZIJN.

Wij maken onvoldoende gebruik van het menselijk potentieel.

Mogen we onszelf de vraag stellen of het onderwijssysteem zin heeft als het je niet helpt inzicht te krijgen in de totaliteit van het leven met zijn schakeringen, zijn buitengewone schoonheid, zijn vreugden en zijn leed. Het is makkelijk je te schikken naar wat de maatschappij, je ouders of leraren je vertellen. Een afgeronde opleiding, een ambitie, solliciteren, toewerken naar een vast contract en het kopen van een appartement op 23-jarige leeftijd. Om uiteindelijk tot de ontdekking te komen dat de wereld aan mijn voeten lag, ik beleving belangrijker vond dan geld en ik in avontuur een bepaalde mate van creativiteit vond. Ontslag, nam ik.

Want het leven is ontdekken wat waar is en wat niet. Het leven is ontdekken wat je ZELF wilt en waarom.

Ongevraagd advies. We hebben allemaal een rugzak vol overtuigingen en ‘zoals het nou eenmaal hoort’-argumenten en we delen de inhoud van die rugzak zonder daarbij rekening te houden met de context.

Stel jezelf eens voor hoeveel dromen er daardoor niet worden nageleefd.

Vraag jezelf eens af wat voor een onwijze rem dat voor velen brengt. Want ieder mens heeft een ander persoonlijk potentieel. Vragen stellen, antwoorden tot je nemen en jezelf daardoor steeds beter in kunnen leven. Niet iedere persoon is namelijk bestand tegen de meningen van anderen. Het gaat om het stimuleren van de geestelijke groei, een van de redenen waarom ik S training & coaching ben gestart.

Het gaat om de dialoog in het leven.

Waarom is de vraag die Michael geregeld stelt: “Wat zou je écht willen doen als tijd en geld geen rol zouden spelen?”, zo moeilijk. Als een vraag als deze niet geregeld aan bod komt, dan is het misschien ook geen wonder dat veel mensen hier nog nooit werkelijk zo over hebben nagedacht.

Niemand heeft ons geleerd zo te denken.

Doe maar gewoon, blijf maar gewoon, word zoals de meeste mensen, ga op in de massa, leef niet vanuit je hart, maar laat je leven bepalen door je omgeving, door de oordelen van anderen, door zoals-zij-vinden-dat-het-hoort.

Bron: Master your mindset – Michael Pilarczyk