Nee zeggen wil je leren

Dat het makkelijker is om nee te zeggen tegen iemand die verder van je af staat is helemaal zo gek nog niet. Allesbehalve zelfs, was het inzicht dat ik met de deelnemers deelde toen ik bij de theorie over de vier persona’s die horen bij het nee zeggen arriveerde. Bij drie van de vier persona’s is de onderliggende stroming namelijk dat men het belangrijk vindt wat de ander van hen denkt. En dat schijnt nou eenmaal minder zwaar te wegen als de persoon in kwestie verder van je af staat.

Feit of fabel,

Wat de ander van ons denkt is vaak gebaseerd op dat wat jij denkt dat de ander van jou denkt. Terwijl dat als je denkt, je het nooit echt zeker kan weten. Een fabel dus. Een illusie. Irrationeel, en daardoor nooit de echte waarheid. Toch beïnvloedt het ons in het wel of niet zeggen van een NEE. En daar wil je waakzaam op zijn. De reden voor mij als trainer om te beginnen bij bewustwording. Want waarom is het zo moeilijk om NEE te zeggen en WAT zegt het eigenlijk over jou? JA zeggen is gedrag en NEE zeggen is gedrag en iedere gedragsverandering begint met de bewustwording van het huidige gedrag.

Zoek de verschillen en VIER ze,

Met dank aan Loesje, want wat zou ik soms moeten zonder haar. Dat geen uitkomst hetzelfde is, tijden de training ‘NEE zeggen WIL je leren’, is een feit. En dat daardoor de mogelijkheid ontstaat om van elkaar te leren eveneens. De deelnemers hebben elkaar nodig. ‘Hoe kun je jouw belemmerende gedachten uitdagen?’ was de belangrijkste eyeopener tijdens de laatst gegeven training. Waarop een van de antwoorden was dat je er andere gedachten (denkwijzen/overtuigingen) tegenover wilt zetten zoals: “NEE kunnen zeggen is liefde aan jezelf geven”, aldus een deelnemer. Of simpelweg de volgende woorden: “NEE zeggen tegen collega’s of personen in een privésituatie MAG”.

Don’t shoot the messenger

Zonder teveel uitleg, redenen of verantwoording het liefst. Teveel van dat staat namelijk gelijk aan haakjes, haakjes waaraan de ander zijn of haar ‘ja maar’ kan ophangen, zijn of haar tegenwerping met als gevolg een discussie. De overtuiging in je dragen dat NEE NEE is en dat het drieletterwoord NEE ook volstaat als volzin. Sarah Knight vertelde me er alles over, want dat wil ik er wel even bij zeggen .. De training is gebaseerd op de inhoud van haar geweldige boek “F**k NO!”. Sarah schreef het boek met het doel om de lezer met een ander perspectief naar het ‘antwoorden met een nee’ te laten kijken, zodat je het vanuit daar vaker gaat zeggen en proberen. Sarah is op een missie. Zij ziet graag dat anderen zullen moeten her-bedenken wat het betekent om een nee te ontvangen. Want geef maar toe .. We zijn nou eenmaal TE gewend aan een JA.

Vaker NEE zeggen betekent,

In een paradox dat je vaker een opgetogen JA zal uiten. Lees die zin nog maar eens een keer. En als jij nou ook op zoek bent naar een manier om de brug te verkleinen tussen de voelbare druk van de JA en het NEE willen zeggen? Neem dan contact met me op voor meer informatie over de training: ‘NEE zeggen wil je LEREN’.