Luisteren zonder oordeel

“Ik wilde leren begrijpen waarom die mensen allemaal zo moeilijk deden”, zei Guido. Waarop ik antwoordde: “Dat is niet helemaal het juiste antwoord, probeer het anders nog eens.” Een glimlach verscheen op Guido’s gezicht. Na een korte stilte, waarin ik een slok van mijn Ginger Ale nam, probeerde hij het nog eens: “Dat ik met mensen moest werken en dat ontzettend ingewikkeld vond?”. Op dat moment was ik genoodzaakt een schaterlach te bedwingen en bedekte ik mijn gezicht met beide handen .. “GUIDO!!”

Afgelopen vrijdagmiddag stond in het teken van terugblikken naar onze samenwerking die afgelopen jaar eindigde. Terugblikken op een geweldig terras, in een geweldige binnentuin in Middelburg, overgoten door zonnestralen. Een samenwerking, in de vorm van een coachingstraject, die begon met de hulpvraag: ‘Leren luisteren zonder oordeel’.

Hoe was het voor jou, om zo’n coachingstraject te ondergaan? “Ik vond het vooral leerzaam. Nooit eerder coaching op deze manier gehad en ik kan zeggen dat ik met dit traject meer inzicht heb verkregen in mezelf, mijn eigen ik, en anderen om me heen.” Wat Guido daarmee bedoelde was dat hij meer acceptatie heeft gevonden, inzicht heeft verkregen waarom iemand nou eenmaal reageert zoals hij of zij reageert, hij mensen nu beter begrijpt en hen daardoor meer in hun waarde kan laten. Dit werd hem met name duidelijk tijdens de momenten dat we samen Transactionele Analyse onder de loep namen, op de momenten dat ik hem uitdaagde op zijn ietwat gekleurde zinnen en hem confronteerde met zijn ‘belemmerende’ overtuigingen: “Ze moeten gewoon niet zeuren”.

Wat vond je prettig aan de werkwijze van S training & coaching? “Ik denk dat als je een dergelijk coachingstraject aangaat, dat er uiteindelijk een match moet zijn met de coach en die was er. Ik had er alle vertrouwen in dat jij mij zou kunnen helpen met mijn hulpvraag en ik gunde jou de start van jouw bedrijfje.”

Deze zinnen wierpen mij even terug in de tijd. De tijd waarin ik nog niet heel zeker was van mijn kunde en ik er ondanks die belemmerende overtuiging toch voor koos om mijn ambitie uit te spreken richting Guido. Nu ineens weer het besef dat ik Guido dankbaar ben voor de kans die hij me geboden heeft. Ik destijds een te bescheiden offerte schreef met daaraan vastgekoppeld een traject van vijf sessies en Guido, door zijn tevredenheid, het traject verlengde met twaalf maanden.

Begrip, luisteren en de tijd nemen.

“Dat zijn als je het mij vraagt de kernwoorden die ik zou gebruiken als ik het traject zou moeten omschrijven”, zei Guido. Terwijl ik aandachtig luisterde, merkte ik aan mezelf dat ik het soms best wel spannend vond om vragen te stellen, maar met name het wachten op het antwoord bracht een gezonde spanning met zich mee .. Guido praatte gelukkig vlot door en vertelde me dat de gesprekstechniek die er voor hem het meest uitsprong: luisteren, samenvatten en doorvragen betrof. Wat hij direct kon toepassen in de praktijk was het stellen van vragen. Waarop ik weer even terug ging naar het begin. Het moment dat zijn collega’s opmerkte dat Guido wel degelijk op een andere manier het gesprek aanging. Guido oefende met het stellen van open vragen, in het begin misschien nog een beetje te geforceerd, maar ondertussen zat ik tegenover een man die op een naturel manier zijn vragen de wereld in wierp.  

“Jij hebt me leren luisteren, en het effect is dat ik meer verbinding aan ga met mensen.”

Alhoewel ik het al een tijdje aan Guido merk en het me dus ook écht opvalt dat er minder oordeel in zijn vraag zit en hij echt luistert, was dit toch wel een soort van officiële bevestiging. “Wat merk je ondertussen aan jezelf?”, vroeg ik vervolgens, terwijl een tevreden gevoel zich meester van me maakte. “Minder irritatie, minder snel geïrriteerd, waardoor ik meer in het moment kan zijn en dus ook beter kan luisteren en passende vragen stel.”, zei Guido. Bij irritatie trok Guido zich in het verleden terug, verloor hij zichzelf regelmatig in de reddersrol onder het mom van ‘ik doe het zelf wel’ en was hij wel aanwezig maar eigenlijk ook niet.

Zou je S training & coaching aanbevelen? “Ja.”

Waarom? “Jij hebt de gave om mensen te laten ontwikkelen, de gave om net dat ene duwtje te geven. Waarbij ik wel echt wil benadrukken dat je het zelf moet doen. Jij annexeert, jij plant het zaadje en de rest moet je zelf doen.”