.. AAN DE SLAG

‘Waarom doen of zeggen we dingen?’. Het creëren van bewustwording tijdens trainingen is een belangrijke eerste stap, omdat het bewustzijn een kracht is die alles van binnenuit kan veranderen. De onderliggende aard wordt blootgelegd, waardoor de kans op een permanente verandering wordt vergroot. S training & coaching daagt jouw werknemers op een positieve manier uit. Zij krijgen inzicht in de eigen manier van communiceren. De trainingen zijn praktisch met wisselende combinaties tussen een toegankelijk theoretisch kader en het oefenen van basisvaardigheden.

KLIK op de gesprekswolkjes ..

..Wat heeft de werknemer dan eigenlijk precies goed gedaan? Eén ding is zeker, de kracht van een goed compliment wordt vaak onderschat!

Reactieve gedachten staan persoonlijke effectiviteit in de weg. Omgaan met negatieve basisovertuigingen vraagt om geduld, doorvragen en een blanco perspectief als luisteraar.

We denken vaak dat we dezelfde taal spreken. Stel eens de vraag:  ‘Wat vond je precies prettig aan het gesprek?’ Betekenis zit in mensen, niet in woorden.

Hoe feitelijk blijf jij? ‘Iedere keer’ als absolute term, een potentiële trigger voor discussie. Beheers jij het geven van feedback?

Een te snelle oplossing draagt bij aan de reactiviteit van de ander. Hoe kun jij de denkkracht en de zelfstandigheid bij de ander bevorderen?

Taal weerspiegelt onze diepgewortelde overtuigingen. Hoe vaak blokkeert jouw mening of vooroordeel jouw luistervermogen?

Samen met S training & coaching de gespreksvoering in jouw organisatie optimaliseren?

Wat bedoel ik dan met optimaliseren? Verstaan we daar beiden hetzelfde onder? Daar kom je pas achter als we elkaar écht spreken. Nieuwsgierig? Neem contact met me op!