Jouw schijnidentiteit,

Ben jij ervan overtuigd dat je twee armen en benen hebt? Of weet je het? Je weet het. Niets meer dan dat. Het is een feit. Toch blijf ik me verbazen over de kracht van mijn eigen overtuigingen. Hoe diep ze geworteld zijn. Hoe ze mij in sommige situaties gevangen houden.

We doen van alles uit gewoonte of omdat we geleerd hebben dat het zo hoort. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste mensen voor meer dan 90% geconditioneerd zijn door overtuigingen die ze verworven hebben voor hun 22ste levensjaar. “De mens wordt vrij geboren, maar tijdens de vroege jeugd overal aan ketens gelegd. Op onbewuste wijze zijn we als kind gevangen genomen in allerlei patronen en overtuigingen, waarover we ons destijds geen eigen idee hebben kunnen vormen”, aldus Jan Bommerez & Kees van Zijtveld.
We hebben over van alles opinies en waardeoordelen, die voornamelijk te herleiden zijn tot de ‘vroege autoriteiten’ in het leven en nog in grotere mate tot de enorme massa collectieve overtuigingen van de menselijke soort.

Daar zit je dan, gevangen.

Dat ineens een invloed van je vader door komt, dan weer van je moeder, dan weer van een rolmodel, dan weer komt de rol door van een personage waar je je in je leven erg tegen hebt verzet en waarvan je dus zeer zeker patronen hebt vastgelegd in je onderbewuste. Dat zijn dan jouw schijnidentiteiten die aan het woord zijn. Zij die vechten om dominantie. Verdeling. Met als resultaat een innerlijk conflict en dat kan enorm energievretend zijn!

We oordelen, we rechtvaardigen, we redeneren, we praten en praten .. Gevaar; niet ter zake zijn in het hier en nu. We vergelijken, bewust en onbewust, alles met wat we reeds weten. We zeggen constant dat is goed, dat is fout, dat is dit en dit is dat. Onze waarneming overeen laten komen met onze realiteit, dat is wat het brein wil en wat het brein nodig heeft.

Maar we weten allemaal dat we de wereld niet zien zoals hij is, maar zoals wij zijn.

Ik werd een hele poos geleden doodmoe van mijn eigen innerlijke ‘bevolking’. Reden tot nadenken. Terwijl in het boek ‘Flow en de kunst van het zakendoen’ geschreven staat dat denken per definitie NOOIT de optimale respons kan geven, want alle denken refereert aan het verleden. Mm .. Note to self: ‘Je kunt nooit optimaal omgaan met het heden vanuit het verleden’.

Vrij zijn van verleden en toekomst, zodat je uit kunt gaan van jouw intuïtie. Wat voor mij betekent dat je kunt handelen op gevoel en je uiteindelijk dichtbij jezelf kunt blijven. Vrij zijn van de behoefte om te denken. Handelen vanuit je zijn, in het nu. Aandachtig kunnen luisteren, door rust in je hoofd. Dat maakte van mij een betere gesprekspartner. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik nu meer momenten ken waarin ik leef zonder weerstand, waarin ik leef in zeer diepe ontspanning en ik dus kennis heb mogen maken met ongekende vrijheid.

Wil jij ook vrij zijn van de behoefte om te denken en daardoor een betere gesprekspartner worden?
Neem dan contact met me op!

Bron: Flow en de kunst van het zakendoen – Jan Bommerez & Kees van Zijtveld