Er valt mij zoveel op,

Het lijkt alsof vrijwel niets mij meer ontgaat. Het bewustzijn me als ’n schaduw blijft achtervolgen. Of misschien ook niet? Want zelfs daar waar een schaduw niet kan bestaan, in het donker, is het bewustzijn er nog steeds. “Waar in Azië ben je geweest?”, vroeg de Vietnamese jongen aan me, met de nadruk op ‘waar’. Een open vraag. Een zo blanco mogelijk startpunt. Interesse. Niet direct vanuit een eigen agenda.

“Ben je in Vietnam geweest?”

Een vraag die zeer waarschijnlijk een andere richting aan ons gesprek had gegeven. Het verschil tussen open, gesloten, suggestieve, retorische en gerichte vragen. Ik oprecht blij kan worden van mensen die net iets hoger in de boom klimmen. Iets meer op hoogte willen raken. Voor zichzelf een breder uitzicht wensen. MEER kunnen, maar vooral, WILLEN zien.

Hoe gaat het met je?

Tussen open en open vragen bestaat natuurlijk een verschil. Het passeert regelmatig de revue dat de ‘Hoe gaat het?’-vraag, zodra we die aan elkaar stellen, niet altijd blijk van interesse geeft. Willen we eigenlijk wel écht weten hoe het met de ander gaat? In Amerika hoort het bij de begroeting en dat was me in het begin niet helemaal duidelijk. Ik werd dan ook een tijd lang vreemd aangekeken zodra ik weer eens antwoord gaf. Als coach zit ik vaak in een DOORvragende rol: “Hoe gaat het met je?” | Antwoord coachee: “Goed” .. Een stilte. Een vriendelijke glimlach. “Wat gaat er dan zo goed, vertel ..”, beide in een lach schietend.

Als jij een vraag stelt,

Wat voor een vraag stel je dan? Stel je de vraag omdat je het antwoord écht wil horen of stuur je het gesprek, door jouw formulering, al een specifieke richting uit .. De richting die geboren is vanuit jouw kennis, jouw agenda, jouw doel, jouw comfortzone. Stel je vaker een open of een gesloten vraag? Of ‘kaap’ je het gesprek, zoals Elke Wiss dat zo treffend schrijft in haar boek ‘Socrates op sneakers’.

Verder kunnen kijken dan de eigen neus lang is,

Brengt je een héle wereld. Namelijk de wereld van een ander. Het brengt je een ontdekkingsreis terwijl je op dezelfde plek blijft staan of zitten. Zodra je ervoor kiest niet langer te willen luisteren om te reageren. Je ervoor kiest eens écht te willen luisteren naar wat de ander te zeggen heeft .. Je op dat moment bewust jouw nieuwsgierigheid vergroot. Je vanaf dan zomaar eens de daadwerkelijke informatie achter de uitgesproken woorden zal achterhalen en jezelf daardoor zal verrassen.

Met S training & coaching ontdek je ‘WELKE’ vragen je voornamelijk stelt, ‘WAAROM’ je een vraag niet stelt en raak je ervan overtuigd dat er toch écht een vraag nodig is om te achterhalen waarom iemand zegt wat-ie zegt of doet wat-ie doet ..

Hashtag DURF te vragen    

Bel: 06 – 820 50 231 | Mail: info@strainingencoaching.nl