Als alles mindset is,

Steeds meer en meer wordt me duidelijk hoe denkpatronen ons belemmeren. Hoe interessant het is om jezelf te blijven verrijken met nieuwe inzichten. Hoe nodig het eigenlijk is om denkpatronen te doorbreken. Uit te dagen. Durven te twijfelen, het gewoon eens NIET te weten of eens NIETS te vinden. Hoe interessant het is om vragen te stellen en door middel van die gestelde vragen jouw aannames, vooroordelen en overtuigingen te toetsen naar waarheid. Jezelf te laten verrassen, waardoor jouw veronderstellingen (die niet bewezen zijn) uit evenwicht worden gebracht.

Als alles mindset is,

Hoe leer je dan jouw gedachten te begrijpen? Begint dat dan bij bewustwording? Ja. Het is belangrijk dat jij je bewust bent van jouw gedachten en van het feit dat jij de veroorzaker bent van die mentale activiteit. Waarschijnlijk kom je tot het besef dat jij met je intelligente brein een betekenis geeft aan elke gedachte en dat dat dan direct voor een bepaald gevoel zorgt of sterker nog .. Voor een primaire reactie.

Elk oordeel dat je hebt is het gevolg van de betekenis die jij geeft aan een gedachte.

Dat lijkt zo simpel. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet zo. Nu je dit artikel zo leest, zal je er ook iets van vinden, je hebt een mening. Wat denk je nu? En wat ligt daar aan ten grondslag? Wat is de oorsprong van die gedachte? Jouw referentiekader, waar bestaat die eigenlijk uit? Want we weten allemaal dat jij de werkelijkheid vanuit jouw referentiekader interpreteert. Ben je dan nog in staat om objectief naar de ander of de situatie te kunnen kijken? Nee.

Oordelen ombuigen naar nieuwsgierigheid,

Jouw denkpatronen leren kennen en daarnaast een vragende houding ontwikkelen? S training & coaching helpt je daar graag bij!